Podjetje: GRANIM, OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA IN POLIESTRA, D.O.O.

Naslov: Selo pri Vodicah 26 B, 1217 VODICE

OPIS DELOVNEGA MESTA :
IZVAJA VSA POMOŽNA DELA V KAMNOSEŠKI DELAVNICI,
POMAGA PRI POLAGANJU KERAMIKE IN KAMNOSEŠKIH DELIH,
SKRBI IN ODGOVARJA ZA KVALITETO SVOJEGA DELA,
PRIPRAVLJA VEZNI MATERIAL,
SKRBI ZA RACIONALNO PORABO MATERIALA IN DELOVNEGA ČASA,
PO POTREBI POMAGA PRI MONTAŽI NA TERENU,
DELA IZVAJA SKLADNO S SPREJETIMI STANDARDI IN PRAVILNIKI TER NAVODILI ZA DELO,
SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV,
IZVAJA PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA,
VSA OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI SO V NEPOSREDNI POVEZAVI S PODROČJEM DELA.