Podjetje: PREHRANA TULI PODJETJE ZA PRIPRAVO IN DISTRIBUCIJO HRANE D.O.O.

Naslov: CESTA XIV. DIVIZIJE 44, 3220 ŠTORE

OPIS DELA:
POMIVANJE POSODE,
POSPRAVLJANJE POSODE,
UPORABA PREDPISANIH ZAŠČITNIH SREDSTEV PRI DELU,
POMOČ PRI KUHINJSKIH OPRAVILIH, PRIPRAVA SUROVIN, MESA, ZELENJAVE ZA KUHINJSKO OBDELAVO, PREDPRIPRAVA JEDI, IZVAJANJE POTREBNIH DEL PRI RAZDELJEVANJU TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, SERVIRANJE JEDI,
OBČASNA PRIPRAVA MALICE, PAKIRANJE IN PRIPRAVA JEDI ZA TRANSPORT,
SODELOVANJE PRI TRANSPORTU JEDI, IZVAJANJE POTREBNIH DEL PRI VZDRŽEVANJU ČISTOČE DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV,
PRIPRAVA ČISTILNIH SREDSTEV, ČISTILNE OPREME IN PROSTOROV ZA ČIŠČENJE,
ČIŠČENJE KUHINJE, RAZKUŽEVANJE TAL, STEN IN DELOVNIH POVRŠIN,
ČIŠČENJE OPREME, STROJEV IN NAPRAV,
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV, NAMEŠČANJE TOALETNIH SREDSTEV,
POMOČ PRI SKLADIŠČNIH OPRAVILIH,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA PO NAVODILIH VODJE PROIZVODNJE, KUHARJA I, KUHARJA II, POMOŽNEGA KUHARJA IN PO SPLOŠNIH AKTIH DRUŽBE.