Podjetje: OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID

Naslov: GREGORČIČEVA ULICA 18 A, 5222 KOBARID

POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO VKLJUČEN V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA.