Podjetje: Vrtec Tržič

Naslov: CESTA STE MARIE AUX MINES 28 , 4290 TRŽIČ

OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S KOLEKTIVNO POGODBO (KPJS) IN KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RS, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA.