Podjetje: OŠ STOPIČE; OSNOVNA ŠOLA STOPIČE – VRTEC STOPIČE

Naslov: Stopiče 37 , 8322 STOPIČE

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG POMOČNIKA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI IZVAJANJU NEPOSRED. VZGOJNOVARST. DELA, IZVAJANJE PRPRIPRAV NA VZGOJNOV. DELO, IZVAJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOVARST. DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO POTREBI ZAVODA.