Podjetje: VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Naslov: ŠEGOVA ULICA 22 , 8000 NOVO MESTO

POMOČ IN SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE SPREJEMA IN ODDAJE OTROK, VARSTVO OTROK. POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU HRANE, RAZDELJEVANJU HRANE,OPRAVLJANJE NALOG IN OPRAVIL, KI SO DEL HACCP SISTEMA V KUHINJI. ČIŠČENJE PROSTOROV, NAPRAV, OPREME IN DRUGIH DELOVNIH PROSTOROV.