Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR

Naslov: Šolska ulica 9 , 4205 PREDDVOR

OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA.