Podjetje: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

Naslov: VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE

SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ENOTI VRTCA, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK, SODELUJE S STROKOVNIMI DELAVCI V ENOTI, ZAVODU IN ZUNAJ NJEGA, SODELUJE V STROKOVNIH ORGANIH ŠOLE IN VRTCA, DELA V INVENTURNIH KOMISIJAH, DELA V STROKOVNIH ORGANIH IN STROKOVNIH SKUPINAH, PO POTREBI SAMOSTOJNO SPREJEMA OTROKE IN JIH ODDAJA STARŠEM, OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONI, VELJAVNIMI PREDPISI TER PO NAVODILIH VODJE ENOTE IN RAVNATELJA.