Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D’INFANZIA ANCARANO

Naslov: Regentova ulica 4 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO-VARSTVENEGA PROCESA TER DRUGA DELA PO NAVODILIH VZGOJITELJA.