Podjetje: Vrtec Mehurčki

Naslov: Glavarjeva cesta 35 , 1218 KOMENDA

SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, DOLOČENO S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V DOGOVORU Z VZGOJITELJEM, POM. RAVNATELJA IN RAVNATELJEM.