Podjetje: VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

Naslov: Gajstova pot 2 A, 3230 ŠENTJUR

POMOČ PRI VZGOJI IN VARSTVU OTROK TER OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI VRTCA ŠENTJUR.