Podjetje: VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC

Naslov: Maistrova ulica 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA