Podjetje: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Naslov: Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE

DELO SE OPRAVLJA V OKVIRU SEKTORJA ZA GOZDARSTVO, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, VODENJU I N ORGANIZIRANJU DELA NA PODROČJU GOZDARSTVA, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN USKLAJEVANJU LETNIH PROGRAMOV DELA TER STRATEGIJ, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV, PRIPRAVA MERIL, NORMATIVOV IN STANDARDOV ZA PREVERJANJE RAZPISOV ZA IZVAJANJE DEL V GOZDU, SPREMLJANJE DELA POSLOVNIH ENOT, SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI INŠTITUCIJAMI (ZGS, GIS, BF, MINISTRSTVA IPD.) IN SLUŽBAMI, SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE VSEH DEL V OKVIRU SEKTORJA ZA GOZDARSTVO, IPD