Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA: ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI- POMOČ PRI OPRAVLJANJU IN OPRAVLJANJE VETERINARSKIH OPRAVIL POD NADZOROM, ZAŠČITNO CEPLJENJE ŽIVALI IN APLIKACIJA ZDRAVIL ŽIVALIM PO NAVODILIH VETERINARJA, VODENJE IN SKRB ZA EVIDENCE IN DOKUMENTACIJO, POMOČ PRI DELU V VETERINARSKI AMBULANTI (PRI POSEGIH IN PRIPRAVA KIRURŠKEGA INSTRUMENTARIJA), OZNAČEVANJE ŽIVALI – ČIPIRANJE, RAZVIJANJE HUMANIH ODNOSOV DO ŽIVALI, NEGA IN OSKRBA ŽIVALI, DELO OB UPOŠTEVANJU PRAVIL VETERINARSKO – SANITARNEGA REDA, ZAGOTAVLJANJE ULOVA, PREVOZA, NAMESTITVE IN OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU, DRUGA DELA IN NALOGE S PODROČJA DELA OE IN PO NAVODILIH NADREJENEGA.