Podjetje: GEP ŠTALEKAR, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: MISLINJSKA DOBRAVA 28 B, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

– TISKARJU POMAGA OČISTITI IN PRIPRAVITI TISKARSKI STROJ, MATERIAL IN POLIZDELKE ZA TISKANJE, – PRIPRAVLJA IN DAJE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA DELA, – SKLADNO S SISTEMOM VODENJA KAKOVOSTI OPRAVI KONTROLO, – DOSLEDNO IZVAJA NALOGE V SKLADU S PLANOM VZDRŽEVANJA, – ODGOVORNI OSEBI PRAVOČASNO SPOROČI POTREBE PO MATERIALU IN OSTALIH PREDMETIH DELA, – DELO IZVAJA V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER POŽARNIM REDOM,
– IZVAJA USTREZNO VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE DELOVNIH MEST IN DELOVNEGA OKOLJA, – OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.