Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA

PRAVNE AKTIVNOSTI PRI POGODBAH IN SODELOVANJU FS Z DELEŽNIKI, PRIMARNO NA TRŽNI DEJAVNOSTI,
IDENTIFICIRATI IN VZPOSTAVLJATI RAZISKOVALNE PRILOŽNOSTI FS NA DOMAČIH IN MEDNARODNIH TRGIH/PROJEKTIH,
VODENJE SLUŽBE ZA GOSPODARSKE ZADEVE IN KOMUNICIRANJE,
STRATEŠKO VODENJE IN NADZOR PR DEJAVNOSTI,
SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN IZVAJANJE SISTEMA NADZORA KAKOVOSTI DEJAVNOSTI FS,
SAMOSTOJNO VODENJE INTERNIH PROJEKTOV IN SOOBLIKOVANJE STRATEGIJ,
SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV ČLANICE IN UNIVERZE,
SODELOVANJE PRI OSTALIH ANALITSKO-ADMINISTRATIVNIH IN PRAVNIH ZADEVAH PO NALOGU VODSTVA,
PRIPRAVA IN POMOČ PRI FORMIRANJU POGODB Z DELEŽNIKI NA TRŽNI DEJAVNOSTI,
TOLMAČENJE IN PRIPRAVA REŠITEV PRI PRAVNIH VPRAŠANJIH FAKULTETE,
SVETOVANJE IN VODENJE POSTOPKOV ZAŠČITE PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE,
SPREMLJANJE DOMAČE IN EU ZAKONODAJE PRI RAZVOJNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTIH, KOHEZIJSKIH PROJEKTIH IN DRUGIH TRŽNIH PRILOŽNOSTIH FAKULTETE,
SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN USKLAJEVANJU DELA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE,
SPREMLJANJE POMEMBNIH PRAVNIH PREDPISOV IN SKRB ZA ZAKONSKO SKLADNOST DELOVANJA FAKULTETE Z DELEŽNIKI V OKOLJU STRATEŠKO VODENJE PR DEJAVNOSTI, PROMOCIJA, VZPOSTAVLJANJE POVEZAV IN MREŽ ZA POVEČANJE RAZVOJNE IN PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI,
SODELOVANJE PRI POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA,
UREJANJE ZEMLJIŠKO-KNJIŽNIH ZADEV,…