Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Naslov: AŠKERČEVA CESTA 6, 1000 LJUBLJANA

SPLOŠNI OPIS: SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN USKLAJEVANJU DELA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE, SAMOSTOJNO VODENJE ZADEV RAZLIČNIH PODROČIJ, SODELOVANJU PRI DELU ORGANOV ČLANICE IN UNIVERZE,
SODELOVANJE PRI OSTALIH DELIH PO NALOGAH TAJNIKA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA, PODROBNEJŠI OPIS:
VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA KADROVSKE SLUŽBE, DOLOČANJE PLAČ ZAPOSLENIH V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO (PLAČNI RAZREDI, NAPREDOVANJA, DODATKI), IZDELAVA SISTEMIZACIJE IN OPISOV DELOVNIH MEST, SVETOVANJE IN KOORDINIRANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM, IZOBRAŽEVANJEM, NAPREDOVANJEM, NAGRAJEVANJEM TER DRUGIMI KADROVSKIMI POSTOPKI
PRIPRAVLJANJE IN IZDELAVA KADROVSKO RAZVOJNIH IN DRUGIH ANALIZ, NAČTOV DELA TER POROČIL, VODENJE HABILITACIJSKIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI DELU KOMISIJ FAKULTETE V ZVEZI S KADROVSKIMI IN HABILITACIJSKIMI POSTOPKI.