Podjetje: SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.

Naslov: Koroška cesta 14 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

PREVZEM IN KONTROLA PROB,
PRIPRAVLJALNO POMOŽNA DELA,
POMOČ PRI IZVAJANJU KOVANJA PROB, PO TEHNOLOŠKIH PREDPISIH,
POMOČ PRI UPRAVLJANJU OZ. KRMILJENJU PEČI IN ZALAGANJU VLOŽNEGA MATERIALA,
POMOČ PRI IZVAJANJU KOVANJA PROB,
PRAVOČASEN TRANSPORT MATERIALA IZ PEČI DO AGREGATA – IN OBRATNO,
ROČNO BRUŠENJE POŠKODOVANIH KOVAŠKIH ORODIJ,
NAVARJANJE KOVAŠKEGA ORODJA PRI POVIŠANIH TEMPERATURAH,
SKRB ZA VZDRŽEVANOST STROJEV IN NAPRAV IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV,
EVIDENCA ZALOGE (VARILNA ŽICA, BRUSNI MATERIALI,…),
IZVAJANJE PREDPISANE TEHNOLOGIJE,
EVIDENTIRANJE DELA, POSTOPKOV DELA IN DNEVNE PROIZVODNJE,
SKRB ZA VARNO DELO V SKLADU Z ZAKONOM O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,
VAROVANJE DELOVNEGA IN ZUNANJEGA OKOLJA V SKLADU Z OKOLJSKO POLITIKO IN INT. PREDPISI