Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE V BOLNIŠNICI SKLADNO Z NAPOTKI IN USMERITVAMI DIREKTORJA ZAVODA,
IZVAJA NALOGE S CILJEM DOSEGANJA FINANČNEGA NAČRTA,
SKRBI ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE USKLAJENO S STROKO IN PREDVIDENIMI FINANČNIMI SREDSTVI,
IZVAJA NALOGE, KI MU JIH DELEGIRA DIREKTOR ZAVODA ALI GA ZANJE POOBLASTI
IZVAJA NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI DELA ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE V BOLNIŠNICI USKLAJENO S PREDPISI, SMERNICAMI IN NAČRTI,
IZVAJA NALOGE ZA OBVLADOVANJE PROGRAMA DELA IN STROŠKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE TER SKRBI ZA RAZVOJ STROKE,
DELA IN NALOGE DIPL. ALI VIŠJE MEDICINSKE SESTRE,
ODGOVARJA ZA UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG.