Podjetje: SLOVENSKA FILHARMONIJA

Naslov: Kongresni trg 10 , 1000 LJUBLJANA

– VODI IN ODGOVARJA ZA STROKOVNO DELO ZBORA,
– PRIPRAVI PREDLOG LETNEGA PROGRAMA DELA IN PREDLOG POROČILA O DELU S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
– IZVRŠUJE SKLEPE IN ODLOČITVE SVETA ZAVODA TER DIREKTORJA, SPREJETE V SKLADU Z NJIHOVIMI PRISTOJNOSTMI,
– OPRAVLJA DRUGE NALOGE V SKLADU S SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA IN NAVODILI DIREKTORJA.