Podjetje: Center za socialno delo Severna Primorska

Naslov: Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA

VODI STROKOVNO DELO ENOTE, DIREKTORJU PREDLAGA ZADEVE S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, JE ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA ENOTI, ODLOČA O RAZPOLAGANJU S FINANČNIMI SREDSTVI ZA FINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV POMEMBNIH ZA OBČINO, SODELUJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI, VODI STROKOVNI KOLEGIJ ENOTE, JE ČLAN STROKOVNEGA SVETA CENTRA, IZVAJA STROKOVNE NALOGE, PRIPRAVLJA POROČILA O DELU ENOTE, PRIPRAVLJA PREDLOGE LETNEGA PROGRAMA DELA ZA ENOTO, POSREDUJE PODATKE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA, ORGANIZIRA, SPREMLJA IN NADZIRA DELO ZAPOSLENIH DELAVCEV NA ENOTI, PRIPRAVLJA OCENE DELOVNIH USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH NA ENOTI, PREDLAGA NADURNO DELO IN POVEČAN OBSEG DELA, DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA.