Podjetje: CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O.

Naslov: Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ

IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL.
POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE IZMENE ALI DIETNEGA KUHARJA.
POMOČ PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE IZMENE ALI DIETNEGA KUHARJA.
POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC ZA DELAVCE IN ZUNANJE ABONENTE.
PRIPRAVA POGRINJKOV ZA DOMAČE PROSLAVE OZ. OB SPREJEMANJU GOSTOV IN STREŽBA.
SERVIRANJE OBROKOV HRANE.
SKLADIŠČENJE MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIROČNEGA SKLADIŠČA V PROSTORE ZA PRIPRAVO.
POMIVANJE BELE IN ČRNE POSODE.
POSPRAVLJANJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE KUHINJE TER VSEH KUHINJSKIH STROJEV, OPREME IN HLADILNIH NAPRAV.
SKRB ZA ČISTOČO GARDEROBE IN SANITARIJ ZA DELAVCE KUHINJE.
MESEČNO PREVZEMANJE POTREBNIH ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE NA PODLAGI ZAHTEVKOV.
IZVAJANJE VSEH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽB IN NADZOR NAD NJIMI V KUHINJI.
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA.