Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

OBDELAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL TER MANIPULACIJA Z BIO IN DRUGIMI ODPADKI TER EMBALAŽO PO PREDPISIH, POMOČ PRI POSAMEZNIH FAZAH DIETNEGA KUHANJA TER PORCIONIRANJE IN DISTRIBUCIJA OBROKOV, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE NAPRAV, STROJEV, DELOVNIH POVRŠIN, TAL, GENERALNO POMIVANJE IN ČIŠČENJE TER RAZKUŽEVANJE, ZAMENJAVA KUHINJSKEGA TEKSTILA TER SKRB ZA ČISTOČO KUHINJE IN SKLADIŠČA, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM