Podjetje: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1 , 4000 KRANJ

IZVAJANJE POGREBNIH STORITEV, IZVAJANJE PREVOZOV POKOJNIKOV, IZKOPAVANJE GROBNIH JAM, IZVAJANJE POKOPOV POKOJNIKOV, OPRAVLJANJE KOMUNALNIH, GRADBENIH IN VZDRŽEVALNIH DEL V ENOTI, VZDRŽEVANJE GROBOV, VZDRŽEVANJE VOZIL, STROJEV IN OPREME, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL