Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ

Naslov: Mestni trg 1 , 2250 PTUJ

VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZIRANJE DELA V ODDELKU, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, PRIPRAVA AKTOV S PODROČJA FINANC, PRIPRAVA ODLOKA O PRORAČUNU IN ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA, PREVERJANJE POGODB, GOSPODARJENJE S SREDSTVI, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE IN IZVEDBA POSTOPKOV ZADOLŽEVANJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG.