Podjetje: MESTNA OBČINA KRANJ

Naslov: Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ

VODENJE, USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE DEL V NOTRANJI ORGANIZACIJSKI ENOTI, VODENJE, USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE DEL SLUŽBE V SESTAVI, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA OBČINE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, OPRAVLJANJE NALOG PREKRŠKOVNEGA ORGANA V SKLADU S PREDPISI, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PRORAČUN S PODROČJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNA NAROČILA S PODROČJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KRANJ, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI IN V UPRAVNIH POSTOPKIH NA DRUGIH STOPNJI, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH IN STROKOVNIH NALOG IZ DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE PO ODREDBI ŽUPANOV OBČIN USTANOVITELJIC