Podjetje: MESTNA OBČINA KRANJ

Naslov: Slovenski trg 1 , 4000 KRANJ

-NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA OBČINE,
-VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN,
-SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
-OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG,
-VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH
-VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI IN V UPRAVNIH POSTOPKIH NA DRUGI STOPNJI,
-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROČJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKO KADROVSKIH ZADEV,
-NAČRTUJE, SPREMLJA, ANALIZIRA IN IZVAJA NALOGE ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE FUNKCIJE ZA OBČINSKO UPRAVO IN PRIPRAVLJA LETNE NAČRTE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA KADROV TER PRIPRAVLJA LETNE NAČRTE IZVEDBE LETNIH RAZGOVOROV,
-IZVAJA S PRORAČUNOM SPREJETI NAČRT DELOVNIH MEST,
-NAČRTUJE IN IZVAJA STROKOVNE NALOGE V OKVIRU ZAPOSLOVANJA KADROV (PRIPRAVA IN IZVEDBA JAVNIH NATEČAJEV IN RAZPISOV, PRIPRAVA ZAPOSLITVENIH POGODB SKLEPOV, ODLOČB TER IZVAJANJE DRUGIH KADROVSKIH AKTIVNOSTI (SPREMLJANJE NAPREDOVANJ),
-IZVAJA DISCIPLINSKE IN ODŠKODNINSKE POSTOPKE V OKVIRU DELOVNIH RAZMERIJ,
OSTALE NALOGE DELOVNEGA MESTA SO OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI MESTNE OBČINE KRANJ (WWW.KRANJ.SI V ZAVIHKU MESTNA OBČINA – JAVNI RAZPISI, NAROČILA)