Podjetje: MINISTRSTVO ZA KULTURO

Naslov: Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI VODENJU JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJU SLUŽBE V LETIH 2019 IN 2020SPREMLJANJE NOTRANJE ZAKONODAJE, DRUGIH PRAVNIH OBVEZNOSTI DRŽAVE IN PRIPOROČIL O VAROVANJU KULTURNIH PRAVIC IN ČLOVEKOVIH PRAVIC, KOLIKOR ZADEVAJO PODROČJE KULTURE TER POROČANJE O NJIHOVEM URESNIČEVANJU, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOVDELA IN NALOGE POVEZANE Z MEDDRŽAVNIMI SPORAZUMI V DELU, KI SE NANAŠA NA MANJŠINE PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA STRATEGIJO, PRIPRAVA PREDPISOV TER SPREMLJANJE NOTRANJE IN EVROPSKE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA SLUŽBEPRIPRAVA STROKOVNIH PREDLOGOV IN GRADIV S PODROČJA DELA SLUŽBE, KI JIH OBRAVNAVATA VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE TER NJUNA DELOVNA IN SVETOVALNA TELESA TER VSEBINSKIH IZHODIŠČ ZA DELOVNA IN SVETOVALNA TELESA SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE TER OBLIKOVANJE MNENJ H GRADIVOM TEH ORGANOV PRIPRAVA IN IZVAJANJE POSEBNIH PROGRAMOV ZA MANJŠINSKE ETIČNE SKUPINE VKLJUČENE V MEDDRŽAVNE SPORAZUME ZA LETI 2019 IN 2020, SOOBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA INTEGRACIJE IN SPREMLJANJE INTEGRACIJSKEGA PROGRAMA MANJŠINOPERATIVNO DELO V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAVEZ IZ DEKLARACIJE RS O POLOŽAJU NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SFRJ V RSOPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG.