Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL

Naslov: Erjavčeva cesta 17 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN NA PODROČJU ORGANIZACIJE PROTOKOLARNIH DOGODKOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA PROTOKOLA, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU PROTOKOLARNIH ZADEV, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH NA PODROČJU ORGANIZACIJE PROTOKOLARNIH DOGODKOV, ORGANIZACIJA DOGODKOV V ZVEZI S PREDSEDOVANJEM EU, PROTOKOLARNE STORITVE, ORGANIZACIJSKO-TEHNIČNE NALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIPRAV NA PREDSEDOVANJE IN NJEGOVE LOGISTIČNE IZVEDBE.