Podjetje: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Naslov: Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU, KOT PODPORA ODLOČITVAM INŠPEKTORJEM V UPRAVNIH POSTOPKIH, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU, KOT PODPORA ODLOČITVAM INŠPEKTORJEM V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU, KOT PODPORA ODLOČITVAM INŠPEKTORJEM PRI VLAGANJU KAZENSKIH OVADB, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU PRI SPREJEMANJU INTERNIH SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV ZAKONSKIH DOLOČIL OZIROMA PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONSKIH DOLOČIL, VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL, PREDLOGOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SODELOVANJE Z DRŽAVNIMI ORGANI NA PRAVNEM PODROČJU NA VSEH UPRAVNIH IN DRUGIH PODROČJIH ORGANA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.