Podjetje: AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOROVANJE POSLOVANJA PODROČJA,
KOMUNICIRANJE IN REŠEVANJE TEŽAV MED ZAPOSLENIMI, POSREDOVANJE INFORMACIJ IN NAVODIL MED ZAPOSLENIMI IN VODSTVOM DRUŽBE, POROČANJE POSLOVODSTVU O POSLOVANJU PODROČJA IN PRIPRAVA PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE, SKRB ZA KADROVSKO USTREZNOST, ANALIZA TRGA IN SPREMLJANJE KONKURENCE, SKRB ZA JAVNE RAZPISE, ISKANJE NOVIH IN SKRB ZA ZADOVOLJSTVO OBSTOJEČIH POSLOVNIH STRANK;
SKRB ZA POPUSTE IN KOMERCIALNE POGOJE;
PRIPRAVA PREDLOGOV ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV IN STORITEV Z NJIHOVO UVEDBO V POSLOVANJE;
KOORDINIRANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI, SPREMLJANJE SPREMEMB PREDPISOV IN INTERNIH NAVODIL TER OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH O NOVOSTIH, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.