Podjetje: AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR

Naslov: Trg republike 3 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH ORGANIZACIJSKO TEHNIČNIH NALOG, OPRAVLJANJE NALOG GLAVNE PISARNE, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU NALOGE S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA ARHIVIRANJA, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA AGENCIJE, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, PROJEKTOV, PREDLOGOV, POROČIL IN DRUGIH GRADIV NA DELOVNEM PODROČJU ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH.