Podjetje: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA – LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Naslov: Tehnološki park 19 , 1000 LJUBLJANA

– SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROJEKTOV,
– IZVAJANJE STROKOVNO TEHNIČNE PODPORE VODENJA PROJEKTOV,
– PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV,
– VODENJE EVIDENCE S PODROČJA IZVAJANJA PROJEKTOV,
– IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH NALOG S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA,
– VODENJE ARHIVA DELOVNEGA PODROČJA,
– DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA IN NAMESTNIKA DIREKTORJA.