Podjetje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 20 , 1000 LJUBLJANA

PODROČNI SVETOVALEC I, V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DELAVNOSTI, V ODDELKU ZA PROJEKTE, OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI – VODENJE IN KOORDINACIJA PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI (KOT NPR. SODELOVANJE PRI IZDELAVI IN IZVEDBI KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, ORGANIZACIJA DOGODKOV, PRIPRAVA IZJAV ZA JAVNOST, USKLAJEVANJE SODELUJOČIH, SODELOVANJE PRI JAVNEM NAROČANJU IN PRIPRAVA VSEBINSKIH DOKUMENTOV, …), VNOS PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM SKLADA, 100-ODSTOTNO () PREVERJANJE PREJETE DOKUMENTACIJE PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH, POMOČ POSAMEZNIKOM PRI PRIPRAVI VLOGE ZA DODELITEV SREDSTEV, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, NALOGE SPREMLJANJA, POROČANJA IN ZAKLJUČEVANJA OPERACIJE, DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA.