Podjetje: CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ANGL.J.:CENTRE OF THE RS FOR MOBILITY AND EUROPEAN EDUCATIONAL AND TRAINING PROGRAMMES

Naslov: Ob železnici 30 A, 1000 LJUBLJANA

ZAPOSLENI BO NADOMEŠČAL ZAČASNO ODSOTNO JAVNO USLUŽBENKO V TAJNIŠTVU. ZADOLŽEN BO ZA KOORDINACIJO TAJNIŠTVA, PRIPRAVO IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRAČUNE ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO STROŠKOV, JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI, E-RAČUNE IN VODENJE ARHIVA. VEČ NA HTTPS://WWW.CMEPIUS.SI/O-NAS/ZAPOSLITVE-2/