Podjetje: Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Naslov: Garibaldijeva ulica 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA IN OBVEŠČANJE NADREJENIH O SPREMEMBAH, STROKOVNO VODENJE PROJEKTOV IN ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE POMOČI PRI VODENJU PROJEKTOV, NADZOR NAD PRORAČUNOM PROJEKTOV OPREME, STROŠKOV IN POGODB S PODIZVAJALCI STORITEV, NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM PROJEKTNIH MEJNIKOV, SKRB ZA METODOLOGIJO IN POSTOPKOVNA PODPORA, DELOVNE TOKOVE, PRIPRAVA POROČIL ZA VODSTVO, SKRB ZA AŽURNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN SKLADNOST Z METODOLOGIJO (VSEBINSKE ZAHTEVE ZA STORITVE RAZVOJA INF. SISTEMA), SPREMLJANJE RAZPISOV EU PROJEKTOV, OCENJEVANJE USTREZNOSTI PROJEKTOV IN NJIHOVIH PRIORITET TER ZMOŽNOST UČINKOVITEGA USKLAJEVANJE VIROV (TUDI MED PROJEKTI), REDNA KONTROLA IN SPREMLJANJE NAPREDOVANJA PROJEKTOV, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.