Podjetje: AJPES; AJPES IZPOSTAVA MURSKA SOBOTA

Naslov: SLOVENSKA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA

SPREJEMANJE, PREVERJANJE, VNAŠANJE, IZPISOVANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV IN DOKUMENTACIJE
S PODROČJA DELA, VODENJE EVIDENC IN SESTAVLJANJE ENOSTAVNIH POROČIL, IZDELOVANJE ENOSTAVNIH INFORMACIJ IN ANALIZ S PODROČJA DELA,
DAJANJE POJASNIL IN NUDENJE POMOČI POSLOVNIM SUBJEKTOM IN STRANKAM,
IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN SODELOVANJE PRI MATERIALNEM-FINANČNEM POSLOVANJU, UREJANJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA (ZAVAROVANJE GRADIVA PRED POŠKODBAMI, UNIČENJEM IN IZGUBO, POSREDOVANJE INFORMACIJ IN DOKUMENTOV UPORABNIKOM TER UREJANJE STALNE ZBIRKE DOKUMENTARNEGA GRADIVA), IZLOČANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, KI SO MU POTEKLI ROKI HRANJENJA, SPREJEMANJE, EVIDENTIRANJE, RAZVRŠČANJE TER ODPREMLJANJE POŠTE, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV IN
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA.