Podjetje: AJPES; AJPES CENTRALA LJUBLJANA

Naslov: TRŽAŠKA CESTA 16, 1000 LJUBLJANA

– VODENJE ORGANIZACIJSKE ENOTE ALI DELA AJPES,
– NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE IZVAJANJA NALOG S PODROČJA DELA,
– KOMUNICIRANJE Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI S PODROČJA DELA,
– VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,
– SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
– IZDELOVANJE NAVODIL IN DRUGIH AKTOV ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA DELA,
– DAJANJE POJASNIL ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA DELA,
– SODELOVANJE S POSLOVNIMI SUBJEKTI IN S PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV S PODROČJA DELA,
– SPREMLJANJE RAZVOJA NA PODROČJU DELA IN DAJANJE PREDLOGOV ZA NOVE REŠITVE,
– PRIPRAVLJANJE ZAHTEVKOV ZA RAČUNALNIŠKE REŠITVE IN SPREMEMBE,
– IZDELOVANJE INFORMACIJ IN ANALIZ S PODROČJA DELA AJPES,
– VODENJE IN ODLOČANJE V POSTOPKIH O PREKRŠKIH,
– VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH
– OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA DELA SLUŽBE.