Podjetje: SLOVENSKA AKREDITACIJA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN ACCREDITATION

Naslov: Šmartinska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA

NALOGE DELOVNEGA MESTA:
VODENJE AKTIVNOSTI IN OPRAVLJANJE NALOG IZ SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI, KOT SO:
-OPREDELITEV PRAVIL IN POSTOPKOV S PODROČJA KAKOVOSTI,
-SKRB ZA USKLAJENOST SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI Z MEDNARODNIMI PRAVILI IN DOBRIMI PRAKSAMI,
-PRIPRAVA IN VZDRŽEVANJE KLJUČNIH DOKUMENTOV SISTEMA KAKOVOSTI,
-PLANIRANJE IN IZVAJANJE NOTRANJE PRESOJE,
-SODELOVANJE PRI PLANIRANJU IN IZVEDBI VODSTVENEGA PREGLEDA,
-OBRAVNAVANJE PRITOŽB,
-DOLOČANJE POTREBNIH UKREPOV IN NALOG S PODROČJA VODENJA KAKOVOSTI IN NA PODROČJIH, ZA KATERA JE PRISTOJEN DIREKTOR, TER NADZOR NAD IZVAJANJEM SISTEMSKIH NALOG,
-SKRBNIŠTVO NAČRTA INTEGRITETE,
-SODELOVANJE IN PODPORA PRI RAZVOJU, VZDRŽEVANJU IN NADGRADNJI INFORMACIJSKEGA SISTEMA TER SPLETNE STRANI,
-IZOBRAŽEVANJE IN SEZNANJANJE VSEH VPLETENIH S SISTEMSKIMI DOLOČILI,
-SODELOVANJE PRI PLANIRANJU IN IZVEDBI PEER-EVALVACIJ.
INFORMIRANJE, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE O SISTEMU AKREDITIRANJA TER SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI.
VODENJE IN SODELOVANJE PRI DELU DOMAČIH IN MEDNARODNIH SKUPIN V PODPORO SISTEMU AKREDITIRANJA.
IZVAJANJE OCENJEVANJ.
DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA.