Podjetje: ASFALTI PTUJ PODJETJE ZA NIZKE GRADNJE D.O.O.

Naslov: ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 13, 2250 PTUJ

SPREMLJANJE IN SPROTNO SEZNANJANJE NA POSAMEZNEM PROJEKTU.
IZBIRA IN NAČRTOVANJE TEHNOLOGIJE IZVEDBE S POTREBNIMI RESURSI.
SODELOVANJE Z OSTALIMI DELEŽNIKI NA POSAMEZNEM PROJEKTU (INTERNI IN EKSTERNI).
IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV PO POSAMEZNEM PROJEKTU S PRIPADAJOČO ZAHTEVANO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO.
IZDELAVA ELABORATOV.
IZDELAVA DNEVNIH, TEDENSKIH IN MESEČNIH PLANOV.
ANALITIKA REALIZACIJE IZVEDENIH DEL.
PO POTREBI SODELOVANJE Z INVESTITORJEM IN NADZORNIM ORGANOM.
SPREMLJANJE PLANIRANIH IN PORABLJENIH RESURSOV GLEDE NA POGODBENE OBVEZNOSTI (INTERNE IN EKSTERNE).
KOORDINIRANJE POTREBNIH RESURSOV MED POSAMEZNIMI PROJEKTI.
PRIDOBIVANJE PONUDB POTENCIALNIH KOOPERANTOV.