Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Naslov: CESTA NA BOKALCE 51 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
STROJEPISNA IN DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA,
FOTOKOPIRANJE ZA POTREBE ZAVODA, PRIJAVA IN ODJAVA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA,
IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA POTREBE SOCIALNE SLUŽBE
, SPREJEM, VODENJE, IZDAJA IN ODPREMA VSE VRSTE POŠTE,
ARHIVIRANJE POŠTE,
IZVAJAJE POSTOPKOV ZAJEMA IN E-HRAMBE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
, USMERJANJE OBČASNIH STRANK,
POMOČ PRI POSLOVANJU Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM
, POMOČ PRI VODENJU ARHIVA
, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAROČILU NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEGA V OKVIRU STOPNJE ZAHTEVNOSTI DEL