Podjetje: VRTEC MORJE LUCIJA – SCUOLA DELL’ INFANZIA MORJE LUCIA

Naslov: FAZANSKA ULICA 3, 6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

PERE IN SUŠI, POSPRAVLJA PLENICE, POSTELJNINO, KUHINJSKE KRPE, BRISAČE, ZAVESE, DELOVNE OBLEKE ZA KUHINJO, ODEJE, PERE PRALNE IGRAČE;
LIKA PLENICE, POSTELJNINO, KUHINJSKE KRPE, BRISAČE, DELOVNE OBLEKE;
DNEVNO POBIRA UMAZANO PERILO PO ODDELKIH; DNEVNO, PRAVOČASNO IN TOČNO DOSTAVLJA PERILA PO ODDELKIH;
ŠIVA IN KRPA PERILO; REDNO IN EKONOMIČNO IZLOČA DOTRAJANO PERILO IZ UPORABE, PREDLAGA ODPIS;
PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA NAKUP NOVEGA PERILA; VODI EVIDENCO PERILA IN DELOVNIH OBLAČIL ZAPOSLENIH TER EVIDENCO DRUGEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA ODDELKE; SKRBI ZA EKONOMIČNO RAVNANJE S ČISTILI IN PERILOM; REDNO ČISTI IN RAZKUŽUJE PRALNICO, LIKALNICO, ŠIVALNICE TER PRIPADAJOČE POMOŽNE PROSTORE;
REDNO VZDRŽUJE VSE NAPRAVE IN SREDSTVA ZA DELO; VODI EVIDENCE PORABLJENEGA ČISTILNEGA MATERIALA;
REDNO OBVEŠČA VODSTVO ZAVODA O POMANJKLJIVOSTIH OPREME.ČIŠČENJE OSTALIH PROSTOROV IN OPREME: NAMEŠČA HIGIENSKE PRIPOMOČKE V IGRALNICAH, HODNIKIH IN SANITARNIH PROSTORIH; REDNO DNEVNO, OBČASNO IN GENERALNO ČISTI POVRŠINE, POHIŠTVA IN OPREMO; ODNAŠA SMETI; NAROČA ČISTILNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKE.
ŠIVANJE : ŠIVA IN KRPA PERILO;
OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH POMOČNIKA RAVNATELJA, VODJE ENOTE IN RAVNATELJA.