Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (ČE NIMA TEŽAV S POŽIRANJEM), POČITEK IN SPANJE, POMOČ PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN DVIGOVANJE NA INVALIDSKI VOZIČEK, NAMEŠČANJE V USTREZNO LEGO, POMOČ PRI GIBANJU, PREMIKANJU V PROSTORU, ORIENTACIJI (TRANSPORT NA AKTIVNOSTI, TERAPIJE), ODVAJANJU IN IZLOČANJU, OPAZOVANJE UPORABNIKOVEGA POČUTJA IN POROČANJE ODGOVORNI OSEBI, TRANSPORT, PORCIONIRANJE IN SERVIRANJE HRANE, UREJANJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE TER ČIŠČENJE BIVALNIH IN TOALETNIH PROSTOROV UPORABNIKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OPREME IN PRIPOMOČKOV V UPORABNIKOVEM OKOLJU, VZDRŽEVANJE REDA TER ČIŠČENJE PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV ZA HRANJENJE NA ODDELKU, SPROTNO ODSTRANJEVANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV TER ZRAČENJE PROSTOROV, TRANSPORT MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO, SKRB ZA ČISTO PERILO (ZBIRANJE, TRANSPORT, PREVZEMANJE, SORTIRANJE), POMOČ PRI OSKRBI UMRLEGA, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA