Podjetje: ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI

Naslov: VRANSKO 144 A, 3305 VRANSKO

POMOŽNA DELA PRI OSKRBI,
POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV