Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov: POTOČE 2, 4205 PREDDVOR

IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOČI (PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA) POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH (POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU IN NEGI OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV) RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM ETIČNIH NAČEL V SOCIALNEM VARSTVU