Podjetje: ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Naslov: TRG SVOBODE 11 A, 1420 TRBOVLJE

OSKRBUJE ZGRADBO IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE, SKRBI ZA INVENTAR ZAVODA, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV TER OKOLICE, VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA V IN ZUNAJ ZGRADBE, OPRAVLJA VSE NALOGE POVEZANE Z OGREVANJEM PROSTOROV