Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM – OBČANOM;
PRIDOBIVA NOVE STRANKE IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI;
IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI;
SPREMLJA POSLOVANJE STRANKE;
SPREMLJA IZVRŠEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI STRANKE IN PRAVOČASNO USTREZNO UKREPA;
OPRAVLJA BLAGAJNIŠKE POSLE PO POTREBI.