Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

DELO OBSEGA AKTIVNO PRODAJO BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ZA OBČANE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV, STORITEV IN DONOSOV. AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM – OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA POSLOVANJE STRANKE, SPREMLJA IZVRŠEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI STRANKE IN PRAVOČASNO USTREZNO UKREPA, OPRAVLJA BLAGAJNIŠKE POSLE PO POTREBI.