Podjetje: ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

Naslov: Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA

GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN PRI SPREMSTVIH (NAKUPOVANJE, SPREHODI, TEČAJI, IZLETI IN PO DOGOVORU NA POTOVANJIH). PRIČAKUJETE LAHKO MESEČNO PLAČILO V VIŠINI 1.043,68 EUR BRUTO (23. PLAČNI RAZRED), TER PRIPADAJOČE DODATKE ZA POSEBNE POGOJE DELA (NOČNO DELO, NADURNO DELO, DELO OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH TER PROSTIH DNEVIH) IN POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM. MOŽNOST DODATNEGA PLAČILA NA DELOVNO USPEŠNOST IN UDELEŽBO NA IZOBRAŽEVANJIH ALI USPOSABLJANJIH GLEDE NA VAŠE POTREBE.