Podjetje: Pravica – zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p.

Naslov: Ulica Štefana Kovača 103 , 9224 TURNIŠČE

DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z DEPRIVILIGIRANIMI LJUDMI. PLAČA 23 PLAČILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI, KI UREJA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA